Make your own free website on Tripod.com
								   __
                    NARAYANA				|
                     |				|
                    KAMAL				|
                     |				|
                    BRAHMA 				| 
                     |				|
                    MRICHI				|
                     |				|
                    KASHYAP				|
                     |				|
                    SURYA				|
                     \				|
                  VAIVASWAT MANU			|
                     \				|
                    ISHWAKU				|
                ___________|__________			|
               |           |			|_____
              DAUDAK         NUMI		|_____MYTHOLOGY
                           \			|
                          DALIP		|
                           |			|
                          RAGHU		|
                           \			|
                         DASHRATH		|
                      __________|__________________|_____________________________
                     |         |     |    |          |
                   RAMCHANDRA     LAKSHMANA   |   BHARAT      SHATRUGHANA
               ____________|      ______|______  |  ____|____      ____|______
               |      |      |      |  |  |     |     |      |
              KUSH     LUV    CHITRA KETU  ANAND | POKHAR THAKSHAK  SUBAHU   SURATSEN
               _____________\     (Dangi)  (Gaekwar)|(Dhikal)(Brahmagana) (Kallaus)  (Raikwars) 
               \      \			   __|
             KANAKSEN   GAGANSEN(179)			
                     \				
                    KRITRAJ(674)	
                     |
                    MAHIRAJ
      				 |
				   MRIDHRAJ
					 |
				    UDAYRAJ
					 |
				   GARUDSEN	
					 |
				   SAMARSEN
 					 |
				   ANANDSEN
					 |
				   KARANSEN
					 |
				   MOHANSEN
					 |
				   KASHIRAJ
					 |
				   SHYAMDEV
					 |
				   PRAHLADEV
					 |
				   HAMIRDEV
					 |
				   AASKARAN
					 |
				   ABHAYKARAN
					 |
				   JAITKARAN
					 |
				    SOHANPAL
					 |
				    KARANPAL
				     |_________________________________
				     |             |    |
                    HEMKARAN(1048-1071)     VIR ARIBRAHMA
             (Pancham Singh Bundela, The first Bundela)
                     |
                   VIRBHADRA(1071-1087)
                     |________________________________________________
                     |     |     |     |    |     |
                    KARANPAL(1087-1112) RANDHIR HIRASHAH HANSRAJ KALYANSHAH
                     |___________________________________________________
                     |    | |     |     |     |     |
                   KANNARSHAH(1112-1130) VIRSINGH NAUNAKDEV JAMSHAH UDAYSHAH
                     ________| |   |
                     |     |   |
                   SHAUNAKDEV(1130-1152)|
                     ___________|   |
                     |        |    
                    NANAKDEV(1152-1159) |
                     _________________|
                     |        | 
                    MOHANPATI(1159-1197)|
                     _________________|
                     |
                   ABHAYBHUPATI(1197-1215)
                     |__________________
                     |         |
                   ARJUNPAL(1215-1231) MAHESHPAL
                     |________________
                     |     |   |
                    VIRPAL(1231-1251) DAYAPAL
                     ___________|
                     |
                    SOHANPAL(1251-1259)
                     |___________________________________________________________
                     |           |       		   |
                    SAHJENDRA(1259-1283)  RAMSINGH   	         INDRAJIT
                     |				 			   |
                   NANAKDEV II(1283-1307)			   		  PARASRAM 
                     |____________________		 			   |
                     |          | 	   		 	 NARAYANDAS 
                   PRITHVIRAJ(1307-1339) INDRARAJ     			   |____________
                     |				 			   |	      |
                   RAMSINGH(1339-1375)		    			  RUPSHAH   BHIMSEN
                     |_____________		 			   |
                     |       |	    				  MANSHAH
                   RAMCHANDRA(1375-1384)		 			   |______________________________
                      _____________|		 			   |		   |		   |
                     |			    				  JAMSHAH    ACHALSINGH  MAHARAJSINGH
                   MEDINIMAL(OR MEDINIPAL 1384-1437)	 			   |______________________________
                     |							   |		   |		   |
                   ARJUNDEV(1437-1468)					 SABHASINGH	NARENDRASINGH   MAKHANJU
                     |							   |
                   MALKHANSINGH(1468-1501)					 KHUMANSINGH
        __________________________|______________________________________________   	   |____________________________________________
        |      |       |           |       |     |	   |		   |		   |		  |
     KHARAGSINGH JAGJITSINGH RUDRAPRATAP(1501-1554) SINGHJAITSINGH SHAHDIWAN DEVISINGH	 APARBALSINGH(1807) SARDARSINGH SAKHATSINGH SABDALSINGH
                   (Orchha)				              (Bihat)
         ________________________|_____________________________________________________________________________________________________
         |     |       |      		|     |      |     |      |     |      |     |
       KIRATSHAH BHUPATSHAH MADHUKARSHAH(1554-1605) ANANDDAS CHANDANDAS DURGADAS GHANSHYAMDAS PRAYAGDAS BHAIRONDAS KHANDERAI UDAYAJIT
              ______________|_____________________            _________________________________________________________|___                                           
              |       |         	|           |     |    |      |        |       |
            RAMSHAH   VIRSINGHDEO(1605-1626) HARSINGHDEO      RAGHODAS KOSIDAS GANGADAS HRIDAYANARAYAN BHARTICHANDRA PREMCHANDRA
         ________________________|_______________________________________________________________                     |_____________________           
         |      |      |       |   |     |     |      |     |                     |      |     |
      CHANDRABHAN NARHARIDAS JUJHARSINGH(1627-1641) TULSIDAS BENIDAS BHAGWANDAS KISUNSINGH HARDAUL                 BHAGWANDAS KUNWARSEN MANSHAH
                      ______________|           (Datia)     	 |             _______________|_______________ (Garrauli)   
                     |                             BEJANISHAH           |     |      |     |   
                   PAHADSINGH(1642-  )                        |           CHANDJU KHARAGRAI CHAMPATRAI SUJANRAI
                ___________|                             PARTAPSINGH       ______________________________|_____________________             
               |      |                                |        |     |    |      |           | 
            SUJANSINGH  INDRAMAN(     )                      DIWANRAISINGH    GOPALRAI SARVAHAN ANANDRAI CHHATRASAL(1649-1731) RATANSHAH
                     |            ________________________________________|____________        ____________________|_________________________________________________________________________________________________________
                   JASWANTSINGH(     )   |       |      |       |      |       |     |     |     |      |      |      |     |      |     |     |      |
                     |         UMMAIDSINGH HINDUSINGH SAMANTSINGH MOHKHANISINGH AMANSINGH    RAJARAJ JAGATRAJ HIRDESHAH UNOOPSINGH BHARTICHAND  PADAMRAO  GOVINDDAS UMROODSINGH SHERSINGH MANSINGH MOHANSINGH DALPATSINGH
                   BHAGWANTSINGH(     )(Banka Pahadi)(Todi Fatehpur)(Bijna)  (Chirgaon)  (Dhurwai)        (Jaitpur)  (Panna)        (Jaso)    (Jigni)
				   	 | 							      ____________________________________|     |__________________________
				   UDAITSINGH(     ) 				         |       |           |     |      |	   |
                     |______________________                   PAHADSINGH   VIRSINGH       KIRATSINGH SABHASINGH PRITHVISINGH  SALAMSINGH
					 |		     |		           	 |     (Bijawar)         |          (Shahgarh)
                   PRITHIVISINGH(     )DIWAN AMRES               AMANSINGH     _______________________|
                              (Khaniyadana)               (Sarila)    |      |     |
                                                         KHUMANSINGH DURGSINGH GUMANSINGH
            										          (Charkari)    |    (Banda)
                                                                  |__________
																	    |
																	 BAKHATSINGH 																			         
																      (Ajaigarh)                                                                                                                                                                                                                                           			
Best viewed with Internet Explorer 4.0 or higher.
'\' indicates a break in lineage; '|' indicates continous lineage.